fredag 21 januari 2011

Ung och stolt

I nian arbetar vi med att bli bättre berättare i skrift. Vi tränar på att gestalta, att skapa bilder i huvudet på läsaren. Under en lektion skrev vi i Todays Meet och det blev ett bra pass. Att gestalta kan handla om att få läsaren att förstå att det är den elfte månaden på året utan att använda ordet november, eller att beskriva en arg person utan att använda ordet arg eller förbannad.

Vad Todays Meet är och hur du kan använda det i klassrummet kan du läsa om här.

Jag skrev korta meningar som skulle omformuleras. Många visade med stolthet upp sin påhittighet och andra fick tips och idéer om hur man kan skriva och tänka. Vi inspirerade varandra. Möjligen blev några lite stressade av tempot, men det var helt okej att formulera på egen hand, utan att publicera.

Gestaltningarna av trötthet såg ut så här:Jag märker nu hur de på ett helt annat sätt än tidigare reflekterar kring orden och hur de vrider och vänder på formuleringarna. De har utvecklat en medvetenhet om ordval och hur meningarna bör byggas. Tänk vad ett litet gratisprogram på nätet kan göra.