fredag 22 januari 2010

Ibland gör man rätt, ibland gör man fel

Man undrar hur det ser ut på skolorna i resten av landets kommuner när man i senaste Skolvärlden hittar en liten notis om Falkenberg som årets IT-kommun. Tydligen fick Falkenberg priset för att "eleverna i år 7 fick tillgång till 9 bärbara datorer".

Tack Pihl för tipset!

söndag 17 januari 2010

Vi kan väl vänta tills imorgon

Under hösten har en-till-en-satsningen då och då debatterats i Hallands Nyheter, men jag har inte riktigt orkat lägga mig i, trots att jag borde. Jag blir utmanad men kan inte formulera mig. Jag kan i tanken, men när tankarna skall verbaliseras försvinner de. Ibland är det svårt att uttrycka sådant man själv tycker är självklart.

Vad är en rimlig nivå på datortäthet i t ex grundskolan? Hur många datorer skall det stå i datorsalen (brr!)? Hur många datorer skall det finnas i ett klassrum? Skall varje lärare ha en egen dator? Hur många elever per dator är rimligt för att man skall känna sig nöjd? För datorer skall väl ändå finnas i skolvärlden, på något sätt, eller?

Jag gillar inte kostnadsfrågan och jag gillar inte att datorer ställs mot lärare. Det är inte antingen eller. En datorsatsning måste göras utan neddragningar av lärartjänster. Lärare behövs oavsett hur många datorer vi har i skolan. Det är min fulla övertygelse. Lärare behövs för att skapa inlärningssituationer, lotsa på vägen, ställa de rätta frågorna, utmana, berätta, förklara, bedöma. Enligt min mening är lärare viktigare nu än någonsin.

Om vi lyckas att omdefiniera uppdragen och till fullo börjar använda den teknik och de möjligheter den skapar, då kommer det att hända saker i skolan. Då kommer skolan att förändras. Då kommer lärarrollen att bli en annan. Då blir förhållandet elev och lärare att bli något nytt. Då kommer förhållandet mellan elev och elev att omskapas.
Då skapas en annan sorts kunskap. Det är kanske det som är den allra viktigaste frågan i skolan idag! Vilka kunskaper behöver barnen i dagens samhälle? Vilka kunskaper behöver barnen för morgondagens samhälle? Skall vi ta hänsyn till den tekniska utvecklingen när vi funderar över de här frågorna?

I tiotals år har vi haft kostnader för datorer och allt som behövdes runtomkring, men vi kunde bara utnyttja en bråkdel. De kostnaderna borde vi verkligen ha diskuterat! Vi hade datortekniker som hade få datorer att sköta, men dessa krävde ständig service eftersom få kunde hantera dem, få var rädda om dem och datorerna var i allmänhet illa anpassade för skolverksamhet. Läs gärna mitt tidigare inlägg
Tack för en underbar vanlig dag om hur det var en gång i tiden. På alltför många håll är det antagligen fortfarande så.

Det är kanske tanken att skolan skall vara en punkt i samhället som inte förändras. En plats där det ser likadant ut som det gjorde när föregående generation befann sig där.
Varför skall skolan vara en isolerad ö från omvärlden? Varför skall inte skolan förändras när så gott som hela världen gör det? Jag orkar inte ens redogöra för allt jag ser som bevis för att världen är en annan än för bara några år sedan. Det ser och inser väl alla!? Varför skall då skolan fortsätta vara icke-digitaliserad, omodern, ouppkopplad, omvärldsfrånvänd?

Här i min skrivmaskin

Kan detta vara en alternativ väg? Vad blir kostnaden för ett sådant projekt?

Det finns inga ord

När är skrivtorkan över? När skall skrivkrampen släppa? Hur kan jag åter bli en skrivande människa? Hur överbrygga skaparkrisen?

Ord knackas ned på måfå. Hoppas på att något vettigt hamnar på skärmen. Provar nya inledningar, raderar, jobbar med tio inlägg åt gången, stänger ner, gör annat, öppnar igen och testar att skapa ytterligare ett inlägg. Ingenting fungerar. Ingenting.

När skaparkraften sinar slänger man ihop en best of-samling. Kanske lite pretentiöst men en smart lösning på ett problem.

Ett fall och en lösning - om ett digital storytelling-projekt som prövar mig

Folk bits - om öppna nätverk och farorna på nätet

Stolt men inte nöjd - om vad jag inte längre behöver göra när skolan blivit digital

Tack för en underbar vanlig dag - om en mardröm jag hade, eller om hur det en gång var, eller om hur det fortfarande är på en del håll, tyvärr...

Jag är inte arg - ett inlägg i debatten om datorer i skolan eller inte

Jag hoppades att få ihop tio stycken men det blev bara fem. De höga tankarna om mig själv pulvriserades.