torsdag 15 april 2010

Bli aldrig som oss, bli värre!

På onsdag välkomnar Falkenberg 202 personer som är nyfikna på hur en-till-en har fungerat. Läs mer här!

Bli aldrig som oss, bli värre! (Bob Hund)

15 år bakåt och 15 år framåt

Idag har vi lärare större möjligheter än någonsin att frigöra oss från tid och rum. Vi kan sitta hemma och hålla kontakten med elever, föräldrar och kollegor genom informations- och kommunikationssystem som t ex First Class. Vi kan sitta hemma och skriva omdömen på digitala IUP-plattformar som t ex Unikum. Vi kan kommunicera, kunskapa och kollaborera via sociala plattformar som t ex Facebook och Ning eller genom gemensamma dokument som t ex Google Docs.
Vi diskuterar hur vi med hjälp av den digitala tekniken kan tänka nytt kring hur vi kan arbeta med eleverna. Vi funderar på om vi kan se annorlunda på skolrummet och tiden vi tillbringar där. Vi funderar på hur en skola kan se ut som inte alltid nödvändigtvis behöver bestå av fysiska rum. Vi funderar över tid som rutas in av ett schema och om det skulle kunna vara på något annat sätt. Därför känns SKL:s tankar om tid och rum märkligt omoderna.

15 år bakåt och 15 år framåt (Bob Hund)

onsdag 14 april 2010

Utan att fråga

Majid och William är två besvärliga elever i nian. Riktigt besvärliga. Härligt besvärliga. De ifrågasätter. De undrar om inte Sjuårskriget, som utspelades redan på 1700-talet, borde räknas som det allra första världskriget. De undrar varför vi inte räknar år 1937 som starten för andra världskriget, i och med det japansk-kinesiska kriget.De undrar varför vi inte läser om Kinas förluster i människoliv under kriget mot Japan. De ifrågasätter, hela tiden.
Vi tar kontakt med historiker för att få svar på våra frågor. En del frågor kan vi besvara tillsammans. Majid och William söker svar på egen hand. Deras nyfikenhet tar dem vidare. Nätet möjliggör. Ständig uppkoppling bidrar till ständig påkoppling. Deras nyfikenhet får nytt bränsle. En väg leder till en ny. Vägar korsas. Ifrågasättandet skapar kunskapande.
De tycker att de saknar kunskap. De ser sina kunskapsluckor. De har åsikter om vad vi borde ha läst mera om. Jag berättar om Sokrates och det han lär ha sagt:
Visast är den som vet vad han inte vet.


När jag visar mitt inlägg för Majid och William för att få ett godkännande, ser jag två stora leenden när de läser om Sokrates tankar.

Utan att fråga (Kenta)

torsdag 1 april 2010

Stenbrott

Det gnisslande ljudet upphör tvärt. Grindarna öppnas och männen framför mig strömmar ut. Det tar ett tag för ögonen att vänja sig vid det skarpa ljuset. Jag längtar efter friskt vatten som skall släcka min törst. Jag längtar efter vattnet som skall slipa bort smutsen som etsat sig fast. Ögonen svider. Händerna värker. Fötterna kan jag inte längre känna, men de tar mig ändå ut ur hissen.
Låt mig ha ont
Låt mig skrika färdigt
tills bröstkorgen blir tom...
J Berg, Stenbrott

Ögonen gör så ont att jag nästan längtar ner i gruvan igen, men kroppen i övrigt skriker ut sin glädje över att åter befinna sig på marknivå.

Vi är några stycken i Falkenberg som under en period kommer att skapa, testa och utvärdera bedömningsmatriser på Unikum.

Vi kan äntligen ställa undan våra hackor, fylla igen gruvschakten och återställa naturen till något slags ursprung.

Bedömningsmatriserna kommer att minska lärarens arbetsbörda, samtidigt som tydligheten ökar. Vi har en hel del arbete framför oss, men vi vet att det kommer att ge resultat. Det känns bra.

Stenbrott (Kent)