fredag 19 december 2008

Min mening

Ännu en termin har gått och projektet med en dator per elev har kommit halvvägs. Jag försöker att använda datorn i undervisningen så mycket jag kan, men hur mycket är det jag missar att göra för att jag saknar kunskap eller för att jag inte ser möjligheterna?

Jag har ännu inte kommit igång med att knyta kontakter med skolor och klasser i andra länder. Jag har ännu inte skapat en egen hemsida för mina ämnen och mina lektioner där eleverna kan gå in för att hämta information om vad som skall göras, vilka betygskriterier som gäller etc.. Jag har inte skapat en enda film för Teacher on Demand. Jag börjar bli stressad för allt jag missar att göra för att jag inte vet tillräckligt eller inte vågar.

Vi har givetvis gjort väldigt mycket annat, men när man nu får förmånen att få jobba på en skola där varje elev från år 7 till 9 har en egen dator vill man utnyttja möjligheterna fullt ut. Men möjligheterna är också så otroligt många att det är lätt att bli uppjagad.

Det är kanske viktigt att klargöra att jag är SO-lärare och inte datorlärare. Vi har ingen datorlärare på Skogstorpsskolan och kommer förhoppningsvis aldrig att ha någon heller. Datorn är inget ämne, åtminstone inte i grundskolan, utan den är ett verktyg för att lära sig det som ämnena innehåller och ett verktyg för att redovisa det man lärt. Min primära uppgift är m a o att eleven skall få goda kunskaper i geografi, historia, religion och samhällskunskap. Det försöker jag göra mitt bästa för och datorn är för mig och eleven ett enastående redskap.

IT-revolutionen har äntligen nått in i skolans värld och det som sedan några år är en självklarhet som arbetsredskap för mig är numera också det för eleven. En elev på Skogstorpsskolan har blivit bra mycket bättre på att söka information på ett bra sätt och utvecklar allteftersom också en förmåga att kritiskt granska det material som fås fram.

En elev på Skogstorpsskolan kan skapa bildspel i Keynote, göra egna filmer i iMovie HD, animera, kreera tankekartor i Freemind, skapa ljudberättelser samt musik med hjälp av Garage Band etc.

Jag vet att datortäthet, datoranvändande och lärarnas inställning kan variera enormt mellan kommuner, inom kommunen och till och med inom en skola. Med sådana skillnader - ger vi alla elever samma möjligheter?

En-till-en-projektet ger alla chansen, oavsett sociala eller ekonomiska förhållanden. En-till-en tar inte hänsyn till kön eller ursprung - eller är det faktiskt det vi gör?!

fredag 12 december 2008

Vi är många

Har vi lärare tillräcklig kunskap om datorer och hur de kan användas? Kommer vi någonsin att ha tillräcklig kunskap? Självklart är svaret, åtminstone på den andra frågan, nej! För att fritt citera Angus King så har modellen för undervisning i 500 år bestått i att en lärare blir expert på ett område för att sedan överföra den kunskapen till eleven. Thomas Jefferson var den sista personen på jorden som visste allt.

Det låter otroligt men inte ens Bengt Hackberg, Skogstorpsskolans högt värderade IT-tekniker, vet allt om datorer, men han vet väldigt, väldigt mycket. Till och med jag vet en del om datorer, åtminstone hur man kan använda dem men inser också hur mycket jag inte kan. Sokrates lär ha sagt att sann visdom är att veta vad man inte vet, och om jag hela tiden talar om allt jag inte kan framstår det som om jag äger visdom.

Hur kan vi lärare få ett bra självförtroende vad gäller vår datorkunskap? Det är inte helt lätt att skräddarsy fortbildning på det här området eftersom kunskaperna bland personalen kan spreta, men PIM är rätt väg att gå.

Eleverna kan mycket och det skall vi utnyttja. Dock är det inte alltid så mycket som vi tycks tro. Vi behöver inte vara rädda för det de kan utan måste ta hjälp av deras färdigheter och kunskaper men också hjälpa eleverna med det de inte är så bra på vad gäller datorer. Det kan t ex handla om att bli duktig på att söka och hantera information.

Ensam är jag inte stark, men tillsammans med mitt arbetslag blir jag mycket kunnig. När vi ser hur mycket vi kan ihop och när vi drar nytta av varandras kunskaper börjar vi närma oss Mr Jefferson och det är i den tryggheten vi lärare skall vila. Vi är inte ensamma med vår datorerfarenhet (eller misstanke om brist därpå) utan vi skall dra nytta av vad vi i en grupp kan.