fredag 12 februari 2010

Ståaldrigstill

Jag sitter i en så lagom bekväm stol på rektorsexpeditionen. Jag har ett möte med min rektor Leif Sandlund. Vi följer upp vårt tidigare medarbetarsamtal. Vi pratar om och hur jag i praktik omsätter skolans vision. Leif är ganska rakt på i sina frågor och jag känner att det är tydliga krav. Jag får berätta om vad jag gör och varför. Jag beskriver mina uppdrag till eleverna. Jag beskriver vad som händer i klassrummet. Vi kopplar hela tiden till Ruben Puenteduras modell.

Så här konkretiseras målen för min arbetsplats (6-9):

Du hittar möjligheter till och är drivande i samarbetet över ämnesgränserna.
Du hittar och utnyttjar den digitala teknikens möjligheter för kunskapande och presenterande.


Det är skönt att målen är synliggjorda och att det förväntas av en lärare på Skogstorpsskolan att samarbeta med andra, över ämnesgränserna. Det är bra att man förväntas vara drivande, samt utnyttja den teknik som finns att tillgå. Direkt kopplat till vad som hamnar i lönekuvertet! Jag gillar!

torsdag 11 februari 2010

Nu är vi här! Nu är vi här! Var är vi?

Barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att beskriva konsekvenserna av projektet En-till-en.

I rapporten citeras Leif Sandlund, rektor på Skogstorpsskolan.
Antingen så har man datorer till alla, eller så har man det inte. Något mellanting som exempelvis två elever per dator är inget alternativ. Det ger inte på långa vägar samma kvalitet åt verksamheten men kostar ändå mycket pengar.


Även Bengt Appelqvist, rektor på Söderskolan citeras.
Jag kan inte se nåt negativt av att jag använder min egen, personliga dator för mitt arbete, och ser därför heller inget negativt med att eleverna gör likadant.


De ekonomiska aspekterna skulle särskilt beskrivas, samt de pedagogiska aspekterna för elever i behov av särskilt stöd. I den sistnämnda delen citeras undertecknad genom blogginlägget Siffran vill bli fel men det undviker jag ödmjukt att nämna.

torsdag 4 februari 2010

747

Håna oss Vi rör oss Ni står still
(Kent)

Falkenberg är årets IT-kommun. Falkenberg satsar även på Tänk Vidare, där lärare från kommunens en-till-en-skolor träffas för att diskutera hur tekniken kan användas för att höja nivån på lärandet. Vi börjar dela erfarenheter med varandra. Vi är beredda att berätta om våra lyckade och mindre lyckade projekt. Vi vill hjälpa varandra att förändra uppdragen till eleverna. Vi vill tillsammans skapa uppgifter som väcker kreativitet och nyfikenhet. Uppgifter som ger ett högre lärande.

Rektorsakademien och Apple skapar tillsammans Tänk OM för att få skolor som går in i en-till-en-satsningar att genom tekniken förändra undervisningen, elevuppdragen, lärarrollen. De kommuner och skolor som köper datorer från Apple sänder skolledare och lärare på ett antal utbildningsdagar för att fundera över och diskutera det utvecklingsarbete som krävs i en föränderlig tid.

Köping, Västerås, Haparanda, Göteborg, Malmö, Sigtuna, Partille m fl satsar på en-till-en. Det händer saker i Skol-Sverige. Skolan håller på att förändras. Förändringens tid är kommen.

I veckan gästade Rektorsakademiens Helena L´Estrade Falkenberg och berättade om Tänk OM och de tankar och idéer som ligger bakom satsningen. Förändringens tid är kommen.

Håna oss Vi rör oss Ni står still
(Caroline Wallin Perez)

Återigen har jag Joachim Thornström, Skolväskans skapare, att tacka för inspirationen.

Jag rear ut min själ

Helst nybakade bullar
Helst många olika sorters fåglar vid fågelbordet
Helst inga katter alls i närheten
Helst många bloggidéer
Helst vintrig vinter
Helst tydliga årstider
Helst salta vindar vid havet
Helst årets IT-kommun
Hellre sommar än vinter
Helst förklaring när eleven själv söker den
Helst kreativitet
Helst SO
Helst historia
Helst nyfikenhet
Helst prövande sig fram
Helst hamna någonstans där man inte tänkt sig från början
Hellre frågor än svar
Helst visionära ledare
Hellre mac än PC
Helst en dag då glädjen smittar av sig
Helst en lärmiljö som inspirerar
Helst en skola som inte ser ut som en skola
Helst kollegor med medmänsklighet som en av drivkrafterna
Helst kollegor med genomtänkt kunskapssyn
Helst tänkande elever
Hellre en-till-en än datorsalar
Hellre glädje att lära än betyg
Hellre vägen än målet

(Ett fräckt lån från Wislawa Szymborskas dikt Möjligheter.)