torsdag 4 februari 2010

747

Håna oss Vi rör oss Ni står still
(Kent)

Falkenberg är årets IT-kommun. Falkenberg satsar även på Tänk Vidare, där lärare från kommunens en-till-en-skolor träffas för att diskutera hur tekniken kan användas för att höja nivån på lärandet. Vi börjar dela erfarenheter med varandra. Vi är beredda att berätta om våra lyckade och mindre lyckade projekt. Vi vill hjälpa varandra att förändra uppdragen till eleverna. Vi vill tillsammans skapa uppgifter som väcker kreativitet och nyfikenhet. Uppgifter som ger ett högre lärande.

Rektorsakademien och Apple skapar tillsammans Tänk OM för att få skolor som går in i en-till-en-satsningar att genom tekniken förändra undervisningen, elevuppdragen, lärarrollen. De kommuner och skolor som köper datorer från Apple sänder skolledare och lärare på ett antal utbildningsdagar för att fundera över och diskutera det utvecklingsarbete som krävs i en föränderlig tid.

Köping, Västerås, Haparanda, Göteborg, Malmö, Sigtuna, Partille m fl satsar på en-till-en. Det händer saker i Skol-Sverige. Skolan håller på att förändras. Förändringens tid är kommen.

I veckan gästade Rektorsakademiens Helena L´Estrade Falkenberg och berättade om Tänk OM och de tankar och idéer som ligger bakom satsningen. Förändringens tid är kommen.

Håna oss Vi rör oss Ni står still
(Caroline Wallin Perez)

Återigen har jag Joachim Thornström, Skolväskans skapare, att tacka för inspirationen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Tack för att du kommenterar mitt inlägg.