torsdag 12 november 2009

Tuff Tuff Tuff (som ett lokomotiv)

Jag drar fram stolen och sätter mig ner i gruppen. Jag lyssnar på gruppens diskussion. Jag försöker att ställa de rätta frågorna. Frågorna som leder gruppens arbete framåt. Bakom mig står Kristian och filmar. Jag fokuserar på gruppen. Och på frågorna. Försöker att inte påverkas av filmandet.

Gruppen har fått ett antal bilder som de skall berätta om. Bilderna ingår i ett bildspel om industrialismen och som man kan hitta på Libers Historiebibliotek. Det är en betaltjänst som vi på Skogstorpsskolan använder oss av. Eleverna får viss information av bilderna och bildtexten men jag vill att de går vidare. Begrepp, namn och platser skall ge nyfikenhet. Mina frågor hjälper till, hoppas jag.

Emma sitter med hörlurar och tittar på en film om Ironbridge i England. Hon får höra om Abraham Darby och hans upptäckter. Problemet eller utmaningen med att arbeta med sekler är att det egentligen inte går att dela in historien på det sättet. Kanske måste man göra det Eric Hobsbawm förordar och utgå från Det långa 1800-talet, som startar i franska revolutionen och slutar i och med första världskrigets början.

Jag håller på med det vi kallar marinering. Jag försöker ge eleverna de redskap och den kunskap jag tror att de behöver i det kommande arbetet. Jag lyfter fram det jag anser vara centralt och försöker hitta sätt att angripa ämnet på.

Om någon vecka kommer eleverna att börja göra filmer som kommer att handla om 1800-talet. De kommer att få ett uppdrag där de skall skildra något från det här seklet. De får då fortsätta med sitt grävande efter kunskap och förståelse. Filmerna kommer att kunna ses av fler än klassen. Du kommer att kunna nå dem genom skolans hemsida och via SFI: s hemsida.
Filmarbetet ingår i det projekt som jag kort har skrivit om tidigare (Jag mötte Lassie).

Så här ser elevuppdraget ut:
8A på Skogstorpsskolan har av Falkenbergs Museum fått i uppdrag att skapa filmer på vardera ca 8 - 10 minuter. De skall handla om 1800-talet.
Filmerna skall ingå i en utställning om 1800-talet på Falkenbergs Museum.
Utställningen skall skildra hur stora samhälleliga omvälvningar har förändrat människors livsvillkor och hur människans nyfikenhet inför naturvetenskapliga fenomen lett till samhälleliga framsteg.
Utställningen kommer att visa på viktiga händelser och gestalter, idéer och förändringar i den historiska utvecklingen i Sverige, Norden, Europa och övriga världen.

I samband med det följer Ingegerd Rydin, professor i medie- och kommunikationsvetenskap arbetet i klassen. Till sin hjälp har hon två studenter som skall filma det som sker i klassen och i grupperna.
Syftet med Ingegerds projekt är att studera hur ungdomar producerar filmer och digitala berättelser och hur detta kan vara ett led i att nå skolans mål inom SO-området. (Även NO ingår och givetvis även ämnet svenska). Hon kommer att följa den pedagogiska processen i några av grupperna. Ett projekt följer med andra ord ett annat. Vi filmar och dokumenterar ett filmprojekt. Det är en spännande höst!

2 kommentarer:

 1. Lycka till med ert arbete!

  Ser fram emot filmerna!

  /Joachim Thornström

  SvaraRadera
 2. Mycket intressant Lars. Skall bli skoj att följa.

  Lycka till!

  SvaraRadera

Tack för att du kommenterar mitt inlägg.